Redakcja/kontakt

Redaktor naczelny
prof. Stanisław Tabisz – rektor ASP w Krakowie

Kierownik Wydawnictwa ASP
Małgorzata Płazowska,
mplazowska@asp.krakow.pl

Zespół redakcyjny
prof. ASP Barbara Ziembicka,
dr hab. Kinga Nowak, dr hab. Janusz Krupiński,
prof. ASP Łukasz Konieczko,
mgr Michał Bratko, mgr Jacek Dembosz,
mgr Michał Pilikowski,

Administracja strony
Michał Bratko
mbratko@asp.krakow.pl

Adres redakcji:
Wydawnictwo ASP
Mały Rynek 4