Redakcja/kontakt

Redaktor naczelny
prof. Stanisław Tabisz – rektor ASP w Krakowie

Kierownik Wydawnictwa ASP
Małgorzata Płazowska,
mplazowska@asp.krakow.pl

Zespół redakcyjny
dr hab. Kinga Nowak, dr hab. Janusz Krupiński,
prof. ASP Łukasz Konieczko,
mgr Małgorzata Płazowska,
mgr Michał Pilikowski,

Administracja strony
Michał Bratko
mbratko@asp.krakow.pl

Adres redakcji:
Wydawnictwo ASP
Mały Rynek 4