Bikini

Wystawa Wojtka Kubiaka

Lidka Krawczyk

Pierwotny pomysł na projekt malarski będący wynikiem poszukiwań abstrakcyjnej formy dla codziennego doświadczania rzeczywistości przerodził się w konkretne refleksje o fenomenie obrazu, jego prowokacyjnej przestrzenności na poziomie refleksji teoretycznej i materialnego obiektu. Zestaw obrazów pod wspólnym tytułem Bikini zakrywa tyle samo, ile odkrywa. Jest zatem opowieścią o geście malarskim wykonywanym w skupieniu, lecz w krótkim czasie, o panowaniu nad materią i farbą, zmianą użycia narzędzi przy równoczesnym przekroczeniu ograniczeń wynikających z tradycyjnie rozumianego warsztatu malarskiego. To obrazy intymne, kierujące swą uwagę na sam fakt malowania oraz interpretowania tego, co widzialne. To przedstawienia chwilowych impresji, oswajania płaszczyzny obrazu, wchodzenia z nią w dosyć szczególną, zmysłową relację. Obrazy są obiektami przestrzennymi, które dominują we wnętrzu. Choć delikatność i oszczędność przedstawienia wydają się temu przeczyć, to jednak intensywność treści jest tutaj wyraźna. To obrazy wołające o autonomię, uważność, ewokujące uczucia bezwzględnego poddania się temu, co się widzi. Ten projekt malarski jest dokumentem w dosyć nietypowy sposób odwzorowującym stan współczesnego malarstwa zarówno przez formę wykonania, jak i narrację wprowadzoną do serii prac. To pierwsza odsłona większego cyklu, który będzie się rozwijał w stronę literacko‑wizualnego manifestu codziennej sztuki żenady.